QCard er mer enn et kort

QCARD ble i utgangspunktet utviklet for å digitalisere og distribuere kunde-/fordelskort med personifiserte QR-koder via SMS og e-post. Nå er det blitt en plattform for utvikling av web-apper. Teknologien gjør at man kan operere med både "åpne" og "personlige" fordeler.

Nå er QCARD utviklet til å bli en komplett, egenutviklet plattform som inneholder nødvendig funksjonalitet for å utvikle web-apper for en lang rekke formål. Uten at utvikler trenger spesiell IT-kompetanse.

Web-apper kan benyttes for få nye kunder og pleie de man har, for å beholde dem lengst mulig. Novare® QCARD kan brukes til verving med premiering, SMS-avsteminger, samt konkurranser, innsamling og lagring av mobilnummer og samtykke. I web-appen kan man - ved å bruke mobil/ netttbrett - sende SMS og e-post til personer og virksomheter som ligger i markedsdatabasen. Uten noen form for fremmed/ lokal software. Plattformen utvikles løpende med funksjonalitet for handel, betaling, timeregistrering, utlånsadministrasjon, etc. 

Novare® QCARD fungerer likt på web, e-post og smartmobil. På mobil/ nettbrett/ e-post ser det ut som en app, det fungerer som en app, men det er en web-app. Med de mange fordeler det innebærer. Særlig når det gjelder kostnader, sikkerhet og fleksibilitet.